Reklamacje

Wszystkie artykuły sprzedawane w sklepie SNBA.pl są nowe, objęte roczną rękojmią lub gwarancją producenta na warunkach w niej opisanych. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, to może:

  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych na karcie gwarancyjnej przez Gwaranta (na ogół najszybsza droga) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sklepu dostarczając sprzęt na własny koszt wraz z dokumentem zakupu i dokładnym opisem usterki na adres: P.P.U.H „TES” Tadeusz Śliwa, ul. Poddzielec 22, 34-324 Lipowa

  2. złożyć w Sklepie reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

  3. złożyć w Sklepie reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)

W przypadku stwierdzenia, że produkt jest uszkodzony prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 603 381 695 lub przesłanie opisu usterki na e-mail: sklep@snba.pl z dopiskiem w temacie „Reklamacja” lub listownie na adres: P.P.U.H „TES” Tadeusz Śliwa, ul. Poddzielec 22, 34-324 Lipowa z dopiskiem „Reklamacja”. Po otrzymaniu korespondencji skontaktujemy się z Państwem celem ustalenia dalszego sposobu załatwienia reklamacji. Reklamowany produkt należy dostarczyć w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu (np. karton) umożliwiającym bezpieczny transport do naszej firmy. Do paczki prosimy załączyć dokładny opis usterki np. na protokole reklamacyjnym, który możesz pobrać poniżej. Najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki otrzymacie Państwo decyzje dotyczącą uznania lub odrzucenia reklamacji oraz zostaniecie poinformowani o terminie naprawy lub wymianie produktu na nowy. 

Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu znajdującym się pod adresem elektronicznym https://snba.pl można składać na adres: P.P.U.H „TES” Tadeusz Śliwa, ul. Poddzielec 22, 34-324 Lipowa lub wysyłając e-mail na adres: sklep@snba.pl bądź też telefonicznie pod numerem telefonu 603 381 695. W zgłoszeniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem strony internetowej sklepu należy podać: imię i nazwisko, datę wystąpienia usterki oraz dokładny opis jej wystąpienia. Sklep w terminie nie dłuższym niż 7 dni udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację wysyłając odpowiedź na adres korespondecyjny lub adres e-mail klienta.

Zwroty

Konsument (osoba fizyczna nabywająca rzeczy, prawa lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą), który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, przesyłając np. mailem na adres sklep@snba.pl stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztom jego wysyłki do Klienta, o ile koszty te zostały wcześniej poniesione przez Klienta. Pieniądze zostaną wysłane do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta, tą samą formą płatności jaką zostało opłacone zamówienie lub przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Towar należy zwrócić na adres P.P.U.H „TES” Tadeusz Śliwa, ul. Poddzielec 22, 34-324 Lipowa. Oświadczeniem może być wypełniony i podpisany dokument zwrotu załączany do wysyłki towaru. Koszt przesyłki pokrywa klient. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 

Śledź nas na Facebooku